Putni.

36. J. Briņķis Rikteres pagastā.

Dievs sākumā visiem putniem devis skaistus apģērbus, tikai lakstīgalai iedevis vienkāršas pelēkas spalviņas. Un tomēr putni bijuši nemierā ar savu izskatu. Vienīgi lakstīgala bijusi apmierināta ar savu apģērbu. Pēc tam Dievs nācis, lai redzētu un dzirdētu, kā putniem patīk viņu drēbes. Un te nu viņš atradis tikai lakstīgalu, kas bijusi ar savu pelēko tērpu mierā un pat priecājusies par to. Dievs tad, viņas pieticību redzēdams, piešķīris viņai visjaukāko balsi.