Putni.

38. A. Aviņš no 81 g. v. A. Podiņas Salenieku pagastā.

Reiz vienai mātei bijušas divas meitas: Lutekle un Lakstīgala. Lutekle bijusi īstā meita, bet Lakstīgala pameita. Pamāte Lakstīgalu ļoti ienīdusi, ļoti bieži rājusi, lamājusi un vienu dienu laidarā par govju neuzmanīšanu situsi. Pameita lūgusi karsti Dievu: «Mīļais, labais Dieviņ, kaut es tiktu no šīm pasaules mokām ārā, kaut es labāk pārvērstos par mazu putniņu, tad es dziedātu visiem, labiem un ļauniem!» Dievs viņu arī paklausījis un tanī brīdī noticis kāds spēriens, pameita pārvērtusies par mazu putniņu, lakstīgalu, kas dzied deviņām mēlītēm.