Putni.

39. R. Tabine Rēzeknes Birzgalos.

Kad pēc Kristus nuoves viņa muote Marija, turādama myrušuo dāla mīsu sovā klēpī, lasīja nu viņa golvas eršķežus, vīns eršķeža galiņš palyka dzausnā un muote navarēja tuo izvilkt.

Te atskrēja mozs ryuzons putniņš, nūsametja kluot un alsovu knābīti izvylka osū eršķeži. -Nu ciertuma iztecēja ašņa pilīte un apslacīja putniņa golvu un kryuts. Nu tuo laika mozajam elksnīšam ir skaisti sorkona galviņa un kryuts.