Putni.

41. V. Bramanis Daugavpils apr. Kalupes pag. Teikas par Dievu, 69. 96.

Kad cirsis izaudzējis tik lielu dēlu kā pats, tad vaicājis Dievam: «Dievs, atmini, kuŗš tēvs, kurš dēls.»

Dievs saka: «Tas tēvs, kuram spoga deguna galā.» Cirsis sācis slaucīt degunu. Dievs no tā vien var zināt, kurš tēvs, kurš dēls.