Zivis un kukaiņi.

29. J. Mūrnieks Lejas pag. Brīvz. kr. 1879. LP, VlI, Il, 52, l, 11.

Dievs skudru tādu tieviņu nemaz nebijis radījis, kāda tā tagad. Bet reiz skudra salielījusies ar cilvēku spēkoties: kurš no abiem tas stiprākais? Skudra sacījusi: «Kuŗš no mums panesīs svina gabalu sava paša auguma lielumā, tas būs stiprākais.» Labi. Cilvēks tad pirmais sameklējis tādu svina gabalu, cik pats liels, un gribējis nest, bet nejaudājis to ne no vietas pakustināt. Pēc tam skudra uzmeklējusi svina gabalu sava auguma lielumā, sagrābusi to no tiesas, aiznesusi uz skudru pūli. Bet tik smagu nastu nesdama, skudra pārrāvusies un tādēļ vidus tai no tā laika pāržmaugts itin tieviņš.