Zvēri un putni kopējā darbā.

3. A. Korsaks no 82 g. v. M. Zemarājas Nīgrandā. Teikas par Dievu, 73, 93.

Dievs sastellējis visus dzīvniekus, lai viņi iet ceļu taisīt. Kurmis, zaltis un vēzis Dievam negribējuši paklausīt un negājuši pie ceļa taisīšanas. Dievs par to uz viņiem saskaities un pateicis, ka tad viņiem nav brīv pa ceļu iet, ko viņi negrib taisīt. Un kā tikai nu kāds no viņiem pār ceļu pāriet, tas tūlīt nobeidzas.

Piezīme. Šī teika jau ir ievietota pasakās, I. sējuma 219. numurā. P. Š.