Pasaules radīšana.

10. Gotbards Polis no 65 g. v. K. Salnājas Ilūkstes apr. Teikas par Dievu, 7, 4.

Pasaules sākumā Dievs taisījis zemi. Kad zeme bijusi gatava. tad Velns to gribējis pa nakti Dievam nočiept un sācis ēst zemi. Kad Velns apēdis pusi no zemes, tad tam sācis briest vēders un briest ģīmis. Velns nav varējis nekur no sāpēm dēties. Tas skrējis un vēmis zemi ārā. No tā laika ir radušies visi kalni.