Dievs ar Velnu taisa ceļus.

2. J. Sīmenovs, Dolē. Brīvzemnieka kr. LP, Vll, 1191, 2.

Pirmos ceļus Dievs itin visus bij taisījis taisnus, līdzenus Bet pēc tam Velns visu to lietu samaitāja: viņš ierunāja Dievam ceļus kalnainus padarīt. «Tad,» tā ļaunais sacīja, «ceļa braucēji, ceļā būdami, pieminēs arī mūs: braukdami kalnā viņi lūgsies Dievu, lai palīdz vezumu kalnā uzvilkt, un, no kalna braukdami, teiks: lai velns parauj! - zirgi nevar vezumu noturēt.»