Dieva kalts un Velna izkapts.

17. Pēteris Dzērve Lizumā. Teikas par Dievu, 34, 43.

Dievam un Velnam bijušas lielas pļavas. Dievam bijis kaltiņš, bet Velnam bijusi izkapts. Dievam bijusi jāpļauj zāle. Dievs paņēmis Velna izkapti un nopļāvis savu zāli. Velns brīnījies: kā Dievs ar kaltiņu varējis nopļaut zāli. Velns paņēmis Dieva kaltiņu un sviedis pa zāli. Kaltiņš iedūries kokā. Toreiz koki bijuši bez zariem. Tā no tā laika kokiem zari radušies.