Dievs ar Velnu dala ražu.

2. A. Biša no E. Rušķeres Brunavā.

Dievs aris lauku, Velns gājis gaŗām un prasījis, ko tur sēšot. Dievs atbildējis, ka sēšot rudzus. Velns teicis, lai sējot uz pusēm. Dievs bijis ar to mierā. Dievs prasījis Velnam, ko viņš gribot: virsu vai apakšu. Velns teicis, ka apakšu. Dievs iesējis rudzus. Rudzi bijuši drīz vien gatavi, un Dievs tos nopļāvis, pats saņēmis graudus, bet Velnam tikuši tikai salmi.

Otrā gadā Dievs aris atkal lauku. Velns prasījis, ko nu sēšot. Dievs atbildējis, ka sēšot bietes. Velns gribējis, lai sējot atkal uz pusēm. Dievs bijis ar mieru. Viņš prasījis Velnam, ko tas gribot: virsu vai apakšu. Velns šoreiz gribējis virsu. Bietes nogatavojušās, un Dievs tās noņēmis. Dievs paņēmis saknes, velnam tikušas lapas.