Dievs ar Velnu dala ražu.

7. J. Ramanis Bērzaunē.

Reiz Dievs sagrābis Velnu aiz matiem un nosviedis zemē. Velns krizdams sprucis vemt. Tai vietā, kur Velns apvēmies, izdīdzis pirmais apinis. Tādēļ apinis arī rūgti smeķējot, jo cēlies no Velna vēmekļa.

Piezīme. Tik mazu teiku nevar īsti savā nodaļā atšķirt, kādēļ tā ir šeit novietota. P. Š.