Dievs dara cilvēkiem labu, Velns ļaunu.

8. Stud. M. Irbe no 73 g. v. D. Ozoles Tūjas pag.

Vienreiz bīš kāzs. Pestitaš ab div ar Velma lielijšies, kas dabūs jauno pāri: Velns vai Dievs. Pēstitaš iegāš iekšā un ielīdis aizkrāsnī uz mūrīt. Velns arī gāš iekšā. Kāznieki sēdējuš aiz gald un ēduš. Velns pajēms vien liel āmur rokā un klopēš gar tiem sienam. Un ta ka nākuš putekļi zemē un tie cilvēk visi skaudējuš, bet sacījuš: «Dievs palīdz!» Velns tad izskrējš ārā, tik sacījš, ka zirgzaglis aizkrāsnē, lai ķerot to ar ciet.