Saule, Mēness un Vaŗavīksne.

3. Brīvzemnieka «Sborņik», 5, 1. LP, VIl, Il, 54, lc.

Pēc citiem atstāstījumiem nevis Saule sakapājusi neuzticamo Mēnesi, bet Pērkons. Pērkons, zināt dabūjis, ka Saules meita nolaupīta, dzinies bēgļiem pakaļ, panācis tos un saspārdījis vainīgo tik briesmīgi, ka asinis tālu visapkārt aizsprāgušas. Bārene, Saules meita, sava pavedēja sudraba drostalas lasīdama, gauži noraudoties.