Saule, Mēness un Vaŗavīksne.

6. K. Blau's Ērgļos. Brīvzemnieka «Sborņik», 11, 8. LP, VlI, Il, 54, 1, 3.

Reiz Mēness sacīja uz Sauli: «Ko tu te uzpūties, ka sasildot visu pasauli! Es daudz vairāk daru: es dzemdinu, uzturu, audzinu, nonāvēju. Pēc manis visi skatās, visi aplūko mani. Vecītis naktī pa ceļu iedams vēl palūkojas uz mani, pret ceļa nūju atspiezdamies. Bet ja man galva stāv uz augšu, kājas un mugura augšpēdu. tad tam jāmirst.