Saule, Mēness un Vaŗavīksne.

8. P. Šmits no sava tēva-tēva Raunā.

Reiz spoža mēneša vakarā div meitas gājušas uz aku pēc ūdens, Viena, rādīdama uz mēnesi, sacījusi: «Skaties, cik spoži mēnesītis spīd!» Otra atbildējusi: «Kas tā par spīdēšanu? Mana pakaļa jau labāki spīd.;» Kā meita tos vārdus izsacījusi, tā viņa tūliņ ar visiem nesieniem uzrauta augšā pie mēneša. Vēl tagad mēnesī varot redzēt to meitu ar nesieniem uz pleciem.