Saule, Mēness un Vaŗavīksne.

20. H. Lindberga Veselauskā. A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz kāds puika nesis uz pirti ar nesieniem ūdeni. Bijis mēnesis. Puikam izlicies, ka mēness par viņu smejas. Tāpēc no dusmām viņš parādījis mēnesim mēli. Par to tas uzņemts ar visiem nesieniem mēnesī. Tur viņš atrodas vēl šodien, ja nav nokritis.