Saule, Mēness un Vaŗavīksne.

22. Jūlius Rubenis Gulbenē. LP, Vll, II, 54, 1, 4.

Mēnesī esot viens cilvēks, kas pārskatot visu pasauli. Ja nu kāds cilvēks grib, lai lietus lītu jeb nelītu, tad - tam - Mēnesim spīdot - jānostājas laukā un Mēnesis jālūdzot. Ja prot lūgties Mēnesim pa prātam, tad Mēnesis lūgumu paklausa, ja neprot - nepaklausa. Tāpēc arī lietus nelīstot tanī pašā dienā visās vietās pasaules virsū, bet arvienu tikai tur, kur kāds pratis Mēnesim lietu izlūgt.