Pērkons.

4. H. Skujiņa no 66 g. v. J. Birģeļa Aumeisteŗos.

Pētera diena ir pērkona diena un kas tai dienā strādā, tam pērkonc ko nosper. Reiz vienc saimnieks pērkona dienā krāvis ābulīnu. Sakrāvis jau labi pulka zārdu un ap launaga laiku uznācis traki bargs pērkona negaiss, un pērkonc kā spēris. tā nospēris pašu pirmo zārdu, ko saimnieks sakrāvis.