Ūdens - māte.

Ūdens - māti piemin nevien Lange un Stenders, bet arī pāra tautas dziesmas (B. 9549 un 30731), tomēr vispārīgi ņemot tautas tradicijās viņa jau ir palikusi par retumu. Tautas dziesmās tai vietā vairāk daudzina Jūras - māti, kamēr teikās vairāk sastopam ūdens - vīru jeb ūdens - garu. Pēdējie, kā liekas, ir samērā jaunākas parādības tautas mītos. Ūdens cienīšana ir tomēr uzglabājusies tautai līdz pat mūsu dienām un Latvijā ir daudz izslavētu ezeru, upju un avotu, kuru ūdenim piešķir lielu spēku. Tās ir atliekas no senā ūdens kulta, laikam Ūdens -mātei par godu, tomēr dažam labam avotam būs arī kādas dziedinošas īpašības, kas, zināms, tautas māņos ir stipri pārspīlētas. Minētie ūdensvīri teikās jau ir izvērtušies par ļauniem gariem, kas pēc nozīmes vairs nav šķiŗami no velniem.