Ūdens - māte.

1. N O. Jaunpiebalgā. "Balsī", 1887., 4. LP, Vll, I, 363, 1.

Pie Jaun - Piebalgas Kāpuru kalna ezera atrodas Elku kalns. Minētā kalnā seņčiem bijusi ziedojama vieta. Arī kalna vārds un viņa dabīgais izskats to pašu liecina. Kad ziedojamo vietu izpostījuši, tad ļaudis, kas ezera apkaimē dzīvojuši. Elku kalnu tomēr par svētu turējuši. Vecie tēvi stāsta, ka agrāki tur 15. augustā ļaudis pa tūkstošiem gājuši ezerā peldēties un arī zirgus peldinājuši. Veco Jaun - Piebalgas baznīcu karavīri kara laikā esot nodedzinājuši, bet par to viņi visi esot ieskrējuši ezerā. Ap ezeru atrastas dažādas vecas lietas: dūči, nauda, saktis u.t.t.