Ūdens - māte.

3. Sēronis Jaunpiebalgā. Balss, 1880., 38. LP, VI1, I, 363, 3.

Agrāk Mārijas uzņ. dienā pie Kāpuru kalna Jaun - Piebalgā turēja svētās Māras tirgu. Tirgū gājējas saimnieces sasējušas sieru, pievārījušas gaļu un pacienājušas tirgū lielā mērā sanākušos nabagus: Gaŗām rindām jājuši zirgus ap tirgu un Elka kalnu, jo ticējuši, ka tad slimie zirgi veseļojoties, veselie labāki kopjoties. Elka kalna ezerā daudz slimnieku mazgājušies. Nomazgājušies; viņi iemetuši ezerā ziedu.