Ūdens - māte.

4. Juris Upītis Gatartiešu Mīlakšos. Brīvzemnieka kr. LP, Vll, I, 364, 4.

Senāk pie Kāpuru kalna Jaun - Piebalgā noturējuši ik gadus tirgu. Tirgus pats nebijis nekāds ievērojams, bet tai ziņā gan tas bijis ievērojams, ka te visnotaļ nabagi bijuši mielojami. Kas šos nabagus nemielojis, tam ar mājas svētību neveicies un labums neradies, lauki nepadevušies. Uz šo Māras tirgu nesuši dāvānas nabagiem pat no tālienes. Saimnieces devušas sieru, pienu, karašas un kas vien tas labākais. Nabagi bijuši sanākuši no visas apkārtnes un rindā sasēduši, gaidījuši uz dāvānām. Kas Kāpuru kalna ezerā mazgājies, tas izveseļojies no dažām slimībām. Slimnieki ezeram ziedojuši naudu.