Ūdens - māte.

6. Dž. Apē. «Balss» 1892, 7. LP, VII, I, 363, 2.

No Apes muižas nepilnu versti uz ziemeļa rītiem, gar Vaidavas, Apes Jaun - Rozes pagastu robežas upes kreisā krastā stiepjas kalns. Raganu kalns. Še no klints iztek skaidrs avots. aizraidīdams ūdeni uz Vaidavu. Agrāk šam avotam bijis daudz apmeklētāju, ticēdami, ka ūdeņam esot dziedinātāja spēks, it īpaši slimas acis izdziedinot. Kas gribējis dabūt labumu no avota, tam vajadzējis avotam ziedot. Tādēļ tur bijuši atronami ziedojumi: drēbju gabali, dzijas u.t.t. Vēl tagad vecie lieto šā avota ūdeni dažās slimībās.