Ūdens - māte.

9. Skolnieks J. Banazis Nīcā. K. Lielozola kr.

Vienreiz, kad laudis pie kunga gājuši darbos, tāpat gājuši arī šo reizu. Četras meitas gājušas pa nakti Pētermuižas kunga lopus kopt Viņas cēlušās pie Remesēniem pa upi pāri. Pārsacēlušās, viņas gājušas gar upmali uz Pētermuižas pusi un pagājušās tādu gabalu, viņas dzirdot, ka saucot: «Laiks ir cilvēks nav, laiks ir cilvēks nav.» Pēc kāda brīža nācis viens jauns puisis un ceļoties upei pāri un ka nu nākot upes vidū, tad laiva apsagāzusies un puisis slīkstot zemē. Tās meitas gan saukušas, bet līdz saskrējuši cilvēki, puisis jau bijis noslīcis.