Baltā mātīte.

2. Kārlis Skujiņa no Edvarda Antēna Smiltenes pag. Vimbas mājā.

Vijciema pagastā, pie Valkas ceļa ir augsts kalns, ko sauc par Miklāja kalnu. Veci ļaudis stāsta, ka uz kalna agrāk esot bijusi katoļu baznīca. Naktīs tur rādoties balta sieviete.

Reiz braukusi viena sieviņa no Valkas uz māju. Viņai pretim no kalna nākusi baltā sieviete, paņēmusi zirgam pie galvas, aizvedusi pie priedes un piesējusi.