Baltā mātīte.

4. Skolnieks Kārlis Grūbe no 65 g. v. Grūbertes Apē.

Vienā karstā vasaras pusdienā, netālu no Cekulu mājas, mazas upītes malā dzīvojuši bērni. Viena sieviete, laikam bērnu māte, gājusi bērnus saukt uz māju. Tikko viņa atgriezusies ar bērniem pie rokas uz mājas pusi, tad nejauši atskatījusies atpakaļ un ieraudzījusi, ka kāda sieviete baltās drēbēs ar gariem vaļējiem matiem aizbēgusi no tās vietas, kur iepriekš bija sēdējuši bērni. Māte nobijusies un ātri ar bērniem aizsteigusies uz māju.