Baltā mātīte.

6. J. Vīksne no Fr. Granta Nīcā.

1926. gada rudenī Vīksnes puisis Fricis Grants vēlu vakara izgāja pasiet upmalī zirgu. Viņš redzējis, ka pa ceļu no Zabja puses skrējis kas balts uz tilta pusi. Kad bijis pie tilta pieskrējis, tā viņam skrējējs pazudis. Puisim palicis bail, viņš pārnācis mājā nobijies un stāstījis mājniekiem par notikušo. Ļaudis jau arvien saka, ka tur patiltē spokojot.