Baltā mātīte.

7. Skolnieks Andrejs Ritenis no 50 g. v. Annas Drullēs Nīcā.

Reiz vecā Eķeline nesusi savam vīram pļavā pusdienu. Viņa gājusi pāri Mežamuižas tiltam. Pārgājusi pāri tiltam, viņa redzējusi, ka tieva, gaŗa, balta sieva iet un lec viņai pa priekšu. Eķeline dikti nobijusies, bet kad paskatījusies uz priekšu, tad sievas vairs nebijis.