Baltā mātīte.

8. Jānis Austrums Krapes pag.

Reiz vēlā vakarā gadījies no muižas uz māju iet pagasta vecākajam. Bijis jāiet gar Plaču māju, kur ceļmalā atrodas liels akmens. Te uzreiz uz ceļa stāvot liels āzis, kas bijis iejūgts ratos. Ratos sēdējusi balta jaunava. Pagasta vecākais, drošs vīrs, ejot tik tālāk, bet kā soli speŗot, tā āzis uz kājas virsū Gan skaitījis pātarus, gan metis krustu - viss velti. Āzis neatstājies tik ilgi, kamēr sasniedzis krustceles. Te uz krustcelēm - savādais pajūgs ar visu braucēju pazudis.