Baltā mātīte.

9. Jānis Austrums Krapes pag.

Senāk, kungu laikos, kungam bija vairāki ziņneši - jātnieki, kas muižas kunga uzdevumā paziņoja pagasta saimniekiem par klaušās iešanu. Katru reiz, iejājot Margu birzī, ziņnešiem līdzi jājusi viena jaunava melnā zirgā. Jaunava bijusi ģērbusies baltās drēbēs. Tikai kad bija iejājuši birzs vidū, kur atradās vecs ozols, jaunava pazudusi. Tā tas turpinājās katru vakaru.