Mājas - kungs.

10. H. Skujiņa Aumeisteŗu pagastā.

Lezdiņa mājas Aumeisteŗu pagasta pirtī bijis saimniekam Dieviņš. Viņš to barojis. Kad tas ienesis pirtī ēdienu, tad teicis: «Nāc nu, vecais tēv', pasmeķē no mana mazumiņa!»

Saimniekam ar' visu mūžu nekad nekā netrūcis.