Mājas - kungs.

14. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Priekš ilgiem gadiem Smiltenes pagasta Sūcu mājā dzīvojis vecs saimnieks, kas arvienu tā savādi darījies. Viņš nesis ziedus uz klētiņu un nolicis tos uz akmeņa klētiņas priekšā. Klētiņā saimnieks nevienu cilvēku nelaidis - arī savu sievu un bērnus ne. Saimnieks savu mūžu nodzīvojis bagātīgi. Viņam nekad nekā netrūcis.