Mājas - kungs.

15. Beduļu Jānis Rundālē. Etn. I, 1891. LP, Vll, I, 333, 13.

Apkūlību jeb riju dievam ziedoja šitā. Kad viss bija nokults, tad saimnieks paņēma kulīti nokultās labības, vai linu sauju un uzlika uz rijas krāsns līdz ar pudelīti brandvīna un teica: «Tas lai paliek dieviņam par apkūlībām!» Kūlēju jeb rijas dievs mājojis rijā uz vai aiz krāsns.