Mājas - kungs.

16. Kārlis Mačulāns (Weissensee) Lesiņos. LP, VlI, II, 331, 1.

Vienam saimniekam bijis rijas dievs. Tam dievam katru vakaru nesuši uz riju labākos ēdienus. Reiz bērni pamanījuši kaimiņu puisi no rijas iznākam. tūlīt teikuši tēvam: "Mūsu dīvanelis tāds kā viņu māju Joņuķelis!"

Piezīme. Tas gan ir joku stāsts, bet satura agrāku laiku atmiņu. P. Š.