Mājas - kungs.

19. Krēsliņu Jānis Alsviķu pag. "Latv teikas iz Malienas." LP, Vll, I, 322, 10.

Ontu mājās vecos laikos dzīvoja saimnieks, kas pastāvīgi gariņus un zemes dieviņus baroja. Arī puišiem piekodināja neko. nedarīt, pirms gariņi nav atminēti. Nedrīkstēja ēst no pirmiem augļiem, nedz dzert no pirmā darījuma, iekām dieviņi nedabūja savu daļu. Citādi bija gaidāma barga sodība. Visi paklausīja saimnieka pavēlēm, bet paša saimnieka vienīgā meita to nedarīja. Viņa izcepa jaunu rudzu maizi un, gariņus neatminēdama, ēda pirmo kumosu pati! Par to dieviņi apskaitās un meitai uzsūtīja sodu: viņa, jaunas maizes paēdusi, uzpūtās un nomira.