Mājas - kungs.

20. Juris Upitis Gatartā. Zin. Kom. kr. LP, Vll, I, 324, 12.

Vienā mājā dieviņi tā bijuši ieradināti, ka nevienā svētku dienā bez cieniņa nevarējuši atstāt: no katra ēdiena pirmais kumoss bijis jādod tiem. Reiz viens jauns kalps, nezinādams ieēdis pirmo kumosu pats un tūdaļ, gar zemi vārtīdamies, kliegdams, brēkdams, nomiris. Mironis bijis sarauts līks un greizs kā sakārnis.