Mājas - kungs.

23. H. Skujiņa no 65 g. v. K. Mežuļa Bilskas pag.

Trikātiešos vecos laikos bīš vienc tāds akminc, pie kuru veci ļaudis ziedus nesuši un šo akminu saukuši par Upuru akminu.

Reiz gani tā pat niekodamies, gāši saķērušies ap akminu un dziedāši dievārdu dziesmas. Un tā nu gani darīšies vairākas reizas. Lielie cilvēki dabūši zināt, ka bērni tā ap akminu ālējās un šiem vais nelaiduši tā darīties. Bet ko nu - bērni palikuši tūlī slimi. Un akal bīš jāiet ap akminu un jādzied dievārdu dziesmas. Ta gan bērni palikuši vesali.