Mājas - kungs.

26. Juris Upītis Gatartiešu Mīlakšos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 326, 2.

Vienas saimnieces radiniekam bijis baļķu talkus. Šis tad palūdzis šo saimnieci; savu radinieci, par ēdienu vārītāju. Labi. Bet kad bijusi izvārījusi, nedrīkstējusi ēdienu tikmēr aiztikt, kamēr pats talkus saimnieks pārradies mājā, jo nezinājuši, kam ēdienu dot papriekšu. Tiklīdz nu saimnieks gadījies, prasījusi, kam šis dodot papriekšu: vai kāsīšam jeb pavardam? Bet talkus saimnieks iesmēlis ēdiena pilnu karoti un licis pie mutes, rādīdams: šite šis dodot, nevis kāsīšam, vai pavardam, un kad vēders esot pilns, tad šis mēdzot salikt rokas un teikt: «Paldies Dievam, žēlīgam tēvam, par dienišķo maizīti un sāli!»

Saimniece neatteikusi nekā, noturējusi viņu par pārgudrinieku.