Mājas - kungs.

27. S. J. Tautietis Blomēniešos. Balss, 1890. g. nr. 31. LP, Vll, I, 357, 10.

Netālu no Blommuižas, Smiltenes draudzē, atrodas Karātavu kalns, par ko stāsta, ka tur senāk karātavas bijušas, kur vainīgie pakārti. Senāk arī te atradies kāds krustakmens, ko Smiltenes un Palsmanes nabagi nākuši pielūgt un tam ziedot. Toreizējam muižas pārvaldniekam tas nepaticis, tāpēc tas licis strādniekiem noslīcināt akmeni ezera dzelmē.