Mājas - kungs.

29. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Smiltenes pagasta Pārkalņu mežā ir akmins, uz kura ir dažas nesaprotamas zīmes un krusti iekalti. Vecos laikos ļaudis esot pie šā akmina nesuši ziedus.