Mājas - kungs.

30. A. Aviņš no 81 g. v. Annas Podiņas Saleniekos.

Dievakmens atrodas Salenieku Laukmuižas Bišu priedaines pakalnē, Lagzdu purvos. Akmens lejaspuse ir plakana, it kā puse no kāda pušu pāršķelta akmens. Stāsta, ka plakanajā puse senāk bilde bijusi iecirsta, par ko vēl tagad dažas iecirtuma svītras un roni liecina. Tie dievakmens senos laikos ļaudis pulcējušies un nesuši ziedus. Uz akmens virsgala kūruši arī uguni. Virsgalā vēl tagad redzams uguns vietā kāds robs.