Mājas - kungs.

31. K. Jansos no 90 g. v. L. Pastiņas Plāņos.

Ganu bērnam reiz ganos palicis ēdiens pāri. Viņš to uzlējis uz akmeņa un sacījis: «Ēd tu a', Zemes dieviņ! Citu reiz, ja paliks, došu vēl.» Vēlāk viņš šo akmeni aizmirsis. Nu tam bijis tāds nemiers, ka nekur dēties: ne kokā, ne zarā.