Mājas - kungs.

32. K. Jansons no 90 g. v. L. Pastiņas Plāņos.

Saimnieks nesis kannā alu uz tīrumu. Tam nejauši atsitusies kāja pret kādu akmeni. kanna pašļanderējusies un alus drusku nolijis uz akmeņa. «Nu, lai tas ar paliek tev, Zemes dievs! Citu gadu nesīšu tev vairāk.» Saimnieks šo akmeni aizmirsis un pēc tam palicis pavisam slims.