Mājas - kungs.

33. J. Remb. Jumurdā. Balt. Vēstn. p. 1890. g. nr 55. LP, Vll, I, 359, 17.

Jumurdas ezera malā ir Bednas līcis. Šā līča kalna galā atrodas kalniņš, Krievu kapu kalniņš. Kalniņa galā ir liels akmens, pie kura senlaikos mūsu seņči ziedojuši.