Mājas - kungs.

36. Juris Upītis Gatartā. Zin. Kom. kr. LP, Vll, I, 355, 5.

Senāk Dieviem ziedojuši labāko kumosu un katrreiz, iekāms vēl paši no tā ēdiena nebija baudījuši. Katrs saimnieks ziedojis savā zināmā vietā. Gatartiešu Kalna Mīlakšu mājas tuvumā pats jaunībā redzēju lielu, zilu akmeni, rīta pusē tam bija pieaudzis liels paeglis. Šis akmens bijis ievērojama ziedojamā vieta: tur bieži vien nesuši traukā dieviem ēst. Bet vienreiz viens cilvēks - nevar zināt, vai nu aiz bada jeb lielgalvības ziedojumu izēdis. No tā laika tad vairs pie šā akmens un paegļa dievus nemielojuši, izredzējuši namā, pavardā ziedojamu vietu.