Mājas - kungs.

38. H. Skujiņš, Andrs Ziemelis, no 73 g. v. Zanas Briedes Palsmanē.

Reiz akai vienc saimnieks mieloš Zemes dievu pie vienas vecas akminu kravas. Ka vecais saimnieks visu darīšanu atdevis dēlam, ta dēls drīz vie apprecējies un vedekla visu to dievošanos iznīcināsi. Vē tai pašā gadā jaunam saimniekam nonīkuši visi lopi.