Mājas - kungs.

43. Baznīcas Vēstnesī, 1898. g. nr. 1, 24. lpp., 21. nr. «Par Mazsalaces draudzi». LP, Vll, I, 345, 14.

Šinī draudzē atrodas viens no Vidzemes milzeņu kokiem - Tūteres ozols. Šis koks ir vairāk asis resns, apkārt ņemot; viņa zari jau ir baļķa resnumā un sniedzas tuvējam lielceļam pāri. No tālienes tas izskatās kā kāds milzenis klajā laukā. Pagānu laikos &127;audis tur upurējuši.