Mājas - kungs.

48. K. Jansons no 90 g. v. L. Pastiņas Plāņos.

Mērēniešu Alksnītis barojis Zemes dievu savā mājā lielā ozolā. Kad vēlāku laudis šo ozolu nocirtuši un pārdevuši ratu kokos, tad visi, kas šos kokus dabūjuši, palikuši slimi un pārcietuši dažādas nelaimes.

Stāstījis Dāvids Bērziņš 89 gadi vecs, Smiltenes nespējnieku mājā.