Mājas - kungs.

49. H. Skujiņa no J. Antēna Bilskas pagastā.

Vīciema Bundīna daļā ir vienc svētais ozols, un pie tā nesuši Dievīnam ēdamo. Ka nesuši bļodīnu, ta karauti ar devuši līdza. Vecos laikos par ganu Bundīna mājā dzīvāš tāds puika, ko par Lielo Aleksi saukuši, un kā vie Bundene aiznesusi Dievīnam ēdamo, tā Aleksis izķīpāš un otrā rītīnā Bundene akal priecāsies, ka Dievīnam esot labi smeķēš un tukšu bļodīnu izmēzis.