Mājas - kungs.

50. Skolniece A. Celms Streņčos.

Senos laikos aiz Ēveles muižas bijusi kāda Ģeru māja, kas vēl tagad tur atrodas. Netālu no mājas audzis liels, vecs ozols, kam vidus bijis caurs izpuvis. Vecie ļaudis gājuši pie ozola ziedus nest. Ēveles pagasta mācītājs nav gribējis, ka laudis pielūdz elku dievus, kādēļ mācītājs aizdedzinājis ozola cauro viduci. Ozols bijis pilnās liesmās, kad no mājas iznākusi veca māmuļa, rokas vien sasitusi un turpat uz vietas nomirusi.